คลังเดินหน้ารีดภาษีคริปโต – จ่อเก็บภาษีหุ้นเป็นลำดับถัดไป

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กระทรวงการคลังเตรียมเดินหน้ารีดภาษีคริปโต หลังออกคู่มือแนะนำการเสียภาษีเงินได้จากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมความพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความชัดเจน เร่งศึกษาเพื่อจัดเก็บภาษีหุ้นเป็นลำดับถัดไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงประเด็นการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโต ฯ ว่า ในขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางกรมสรรพากรออกคู่มือคำแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) สำหรับผู้มีรายได้จากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเผยแพร่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่ามีความชัดเจนในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งในรายละเอียดกำหนดให้ผู้มีรายได้จากการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายในฐานะมีรายได้ โดยกรมสรรพากร ได้จัดเก็บภาษีมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

“คู่มือการจ่ายภาษีเงินได้สำหรับผู้มีรายได้จากคริปโต ฯ จะมีลักษณะเดียวกันกับภาษีหุ้น ขณะที่ภาษีหุ้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดเก็บเมื่อใด เนื่องจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษา และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาหารือในเรื่องภาษีหุ้นด้วย นอกจากนี้กรมสรรพากรก็ได้หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจกับผู้เสียภาษีให้มากขึ้น” นายอาคม กล่าว

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่าที่ผ่านมามีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสียภาษีคริปโต และเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมาก โดยอัตราภาษี 15 %นั้น เป็นภาษี หัก ณ ที่จ่ายต่อการธุรกรรมคริปโตเพียงแต่รายได้จากคริปโตทั้งหมด จะต้องนำมายื่นแบบเสียภาษี ซึ่งอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 0-35% คิดเป็นอัตราก้าวหน้า อย่างไรก็ตามทางสรรพากรได้พยายามทำความเข้าใจกับผู้มีรายได้ที่มาจากคริปโทเคอร์เรนซี ตามคู่มือที่กรมสรรพากรได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้ว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket